Expertise

Juridische en commerciële vertalingen vragen om een hoge mate van specialisatie op vertaalgebied. Naast vertaalvaardigheden zijn een vakinhoudelijke kennis en het daarbij behorend jargon van essentieel belang. WordMagic beschikt over deze kennis en vaardigheden en is een betrouwbare partner voor vertaal- en tolkdiensten op juridisch, commercieel en zakelijk gebied.

Voorbeelden van documenten zijn onder meer:
• Contracten • Dagvaardingen
• Zakelijke correspondentie • Vonnissen
• Statuten • Huwelijkse voorwaarden
• Jaarverslagen • Testamenten
• Uittreksels bevolkingsregister • Uittreksels handelsregister

WordMagic treedt op als tolk, o.a. tijdens rechtszittingen, vergaderingen, congressen, beurzen, zakelijke bijeenkomsten, alsmede bij notarissen en advocaten.

Miriam Hooijer staat ingeschreven in het Register beëdigde tolken en vertalers van het Ministerie van Justitie (Rbtv) en ze is lid van het Nederlands Genootschap van Tolken en Vertalers (NGTV).