De vertaalster

Miriam Hooijer is geboren in een meertalig en multicultureel gezin in Spanje en is verder opgegroeid op Curaçao. Na de middelbare school heeft zij haar hbo-diploma Commerciële Economie behaald en is ze werkzaam geweest bij verschillende multinationals, waaronder Nike European Headquarters, waar zij de grote klanten uit Spanje bediende.

Toen besloot ze om meer te gaan doen met haar meertalige achtergrond en heeft ze haar universitair diploma Spaanse Taal en Cultuur met specialisatie Vertalen behaald. Vervolgens heeft zij de cursus Juridisch Vertalen in Strafzaken gevolgd en heeft zij ten overstaan van de Rechtbank Utrecht de eed afgelegd als beëdigd vertaler.

Miriam Hooijer staat ingeschreven in het Register beëdigde tolken en vertalers van het Ministerie van Justitie (Rbtv) en volgt regelmatig cursussen voor het bijhouden van haar kennis als beëdigd vertaler.